ตรวจสอบข้อมูลสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทเขตพื้นที่บริการ

กรุณากรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหาข้อมูล ( ไม่ต้องเว้นวรรค หรือ ใส่เครื่องหมาย - )
ค้นหา :  
     

ย้อนกลับ  กลับหน้าหลัก