รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2566

กรอกใบสมัครเรียน (ปิดระบบ 15 มีนาคม 2566 16.30น.) ตรวจสอบสถานะการสมัคร ส่งเอกสารกรณีที่ รร แจ้งแก้ไขเอกสาร ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เปิดระบบ 17 มีนาคม 2566 8.30น.) พิมพ์ใบสมัคร (เปิดระบบ 21 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น.) เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาวันสอบ กลับหน้าหลัก กลับเว็บโรงเรียน